Vol313青春猫女郎居家情趣内衣私房照片28P徐微微美媛馆

Vol313青春猫女郎居家情趣内衣私房照片28P徐微微美媛馆

晦翁中乌喙毒,头岑岑汗渐烦惫,遍体皆黑,几至危殆!深山中又无医药,因思汉质帝得水可活之言,汲新水连饮之,大呕而解。 一日太阳少阴病,头痛口干渴而烦。

又有伤寒坏病,厚白而燥裂者,邪耗津液也;胃阳素虚,纯白而胎滑者,膈有寒饮也。温脾(汤)桂附与干姜,朴草同行佐大黄泄泻流连知痼冷,温通并用效非常。

雷亦收声,人身肾中相火,亦犹是也。盖荣卫所不至也,则是我本无害,而为之害,我本无痛,而血肉为之痛。

)舌红者,心之正色也。北极瓜之蒂也,南极瓜之攒花处也,赤道瓜之腰围也,指南针所以通二极之气也。

五曰深居闲处,功名不显,谓之微。故艮山之奥,习坎之水,止而聚,和而暖,所以能灌物而生物也。

太阴为阴土,阴道虚,故病则腹满而不能实也。升与逆不同,肝肾俱下宜升心肺皆上宜降。

Leave a Reply