AⅤ天堂AV网

AⅤ天堂AV网

每服三丸,渐加至五丸、七丸。今两不至关,是阴阳离异矣。

一息一至,元气已败,病则必不可治。肾肝居下,脉应沉。

乃或父子相戾,亲兄弟争钱财,亦独何哉。交通心肾,菖蒲、远志、莲子等不可少。

外用五倍末糁蕉叶上托之,数次即不复脱。肺喜乐无极则伤魄,魄伤则狂,皮革焦。

沉涩为血滞,精伤,不月,不孕,内疽。 男微虚损,女微泻血。

 其证胸胁下满,昼日明了,夜则谵语,如见鬼状。研细,以糯米粉煎粥清丸绿豆大,姜汤下二十丸。

Leave a Reply