No2689嫩模陈梦babe私房性感缕空情趣内衣秀魔鬼身材惹火诱惑写真18P陈梦babe秀人网

No2689嫩模陈梦babe私房性感缕空情趣内衣秀魔鬼身材惹火诱惑写真18P陈梦babe秀人网

太阳病下之后,脉促、胸满者,汗出微恶寒者(原注:阳虚也),宜桂枝去芍药加附子汤。大病新瘥,男女交合,互相传者,为阴阳易。

 如以青黄和入黑中,则为灰色也,始由白黄胎而灰黑,或生芒刺、黑点、纹裂干燥者,下证也;淡灰色中起深黑重晕者,温病热病也,宜凉膈散、双解散治之。故曰天地之大数,莫大乎五,莫中乎五,通乎此,则条达而无碍者矣。

萆薢分清(饮)石菖蒲,草稍乌药智仁扶,或益茯苓盐少许,遗精白浊化为无。狗猪者,镇静之物也。

温胆汤方本二陈(汤),竹茹枳实合和匀,不眠惊悸虚烦呕,日暖风和木气伸。小肠有寒者,下重便血;有热者,病痔。

中冷泉亦水也,而锡器盛之则泄。非但是也,其面之清浊慈戾,亦从而变。

杂于形与气之间者,水火是也,由气而化形,形复返于气姓日习而不知也。夏脉者心也,南方之火也,万物之所以盛长也,故其气来盛去衰,曰钩。

Leave a Reply