No5233模特养乐多DoDo半脱露薄透浅色蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真47P养乐多秀人网

No5233模特养乐多DoDo半脱露薄透浅色蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真47P养乐多秀人网

 法当汗解而反下之,大便利则小便必不利。下利是里寒,身痛是表寒。

伤寒脉证,当用麻黄汤发汗,若尺中脉迟,是营气不足,不可发汗。变此恶候,命伤寒三日三阳尽,热微烦躁入阴传,其人能食而不呕,脉小尿清为不传。

且下利而热渴,是下焦虚,不能制水之故,非芩、连、芍药所宜。头汗至颈,故但身黄,而头至颈不黄也。

今自利清水,疑其为寒矣,而利清水时,必心下痛,必口燥舌干,是土燥火炎,脾气不濡,胃气反浓,水去而谷不去,故纯青也。上条因于火逆,此条因于妄下。

复以他药下之而利不止,则病在大肠矣。 黄未发宜栀子豉汤,已黄宜栀子柏皮汤。

此微结与阳微结不同。小便白者,以下焦虚,有寒,不能制水故也。

Leave a Reply