No5195模特唐安琪广州-云南旅拍半脱露蕾丝内衣配开档肉丝诱惑写真77P唐安琪秀人网

No5195模特唐安琪广州-云南旅拍半脱露蕾丝内衣配开档肉丝诱惑写真77P唐安琪秀人网

妇人有腰酸背楚,胸中胀闷,腹内生瘕,日日思寝,朝朝欲卧,百计求子,不能如愿,人以腰肾之虚,谁知任、督之困乎。 一剂神定,再剂必晕止而血亦止。

不劳余力,病者称快,洵治便闭捷法也。一剂而痛少止,二剂而足可伸,再二剂而毒尽消矣。

然而受刑深重,不急内消,专恃外治,则逍遥膜外,安能卫心,使恶血之不相犯乎。 《内经》叫:冬伤于寒春生温病。

继<篇名>方牧夫兄尊堂寒湿内伏加感外邪嘉庆甲子初秋,牧兄邀视伊芳母恙云,家慈年逾五旬,外腴内亏,病经八日,上热下冷,汗少,咳嗽作呕。推其至极,风即是气,气即是火,以一火子统之便了,即以一风字括之亦可。

其疮头必发黄泡,中或现紫黑之色,更须细看泡中,必有红白一线通出于泡外。能于补中用表散之法,何愁小儿之不尽登于寿考也。

连服数剂,疮起而溃,乃减半。病者不察,从而求诊乞方焉。

Leave a Reply